Project Management

 
 

 

 

 

 

ProjM

arbetar med IT system utifrån användareperspektiv och fokuserar på affärsnyttan. Främst inom följande produkter:

  • Affärssystem för små och medelstora företag
  • Produktionslogistik
  • Projektsystem och projektstyrning
  • Management och organisationsutveckling
  • Butiksdata

 

KONTAKT

info@projm.net

projM

Ola Stjernkvist väg 2

282 53 Finja

Tel +46 (0)70 55 44 105

 

 

Affärssystem

Mamut, ett av Visma, affärssystem är väl anpassat för små och medelstora företag. Jämfört med de flesta konkurerande systemen har Mamut en heltäckande funktionalitet som i vissa avseenden gränsar till funktioner, som bara större system kan uppvisa men då till betydande högre kostnad. Vi säljer, installerar och utbildar personalen i systemhantering och affärsprocesser.

Mamut innehåller också en betydande CRM- funktionalitet som ytterligare stöder affärsprocessen .

Genom samarbete med PAS AB kan vi även leverera Mamut med produktionsstyrning.

Kassalösningar

Här levererar vi två olika system, Mamut och EasyChachier vilka täcker olika behov. Bägge systemen har funktioner som täcker kassalagens krav.

Mamut kassa är ett komplement till affärssystemet och utnyttjar bland annat bokföring och lagerhantering samt fakturering då så erfordras. Kassaförsäljningen är här ytterligare ett sätt att distribuera produkter till kunder över disk.

EasyChachier  och IPOS kassa är fristående moduerl för att hantera direktförsäljning i butik och restaurangverksamhet. Kräver inte något affärssystem, även om det fins möjlighet till integration. Det är ett mycket enkelt men funktionella kassasystem som täcker de flesta mindre butiker och även tjänsteproducerande företags behov till en låg kostnad.

För Torghandel kan vi också leverera lösningar som fungerar i utomhusmiljö och med batteridrift

Naturligtvis kan vi även leverera "vanliga" traditionella kassasystem där dator inte krävs men med kassalagens krav tillgodosett.

För tidbokning av kunder i kalender , t ex för frisörer eller liknade kan vi leverera ett webbaserat system där kunderna själva kan boka tider som ni delat ut som bokningsbar tid. Kunderna kan också få en påminnelse per SMS vilket minskar risken för glömda besök.

 

 

 

Produktionsstyrning

För produktionsstyrning och hantering av hela produktionsprocessen inklusive löner samarbetar vi med PAS AB ( Precision i Affärs Styrning ). Utifrån detta samarbete kan vi hantera produktionsstyrning också i Mamut. Här utnyttjas två. var för sig mycket kompetenta system i samma SQL-miljö till ett komplett system för att hantera produktionslogistiken.

 

PAS- konceptet utnyttjas för i princip alla system också traditionell MPS-system där produktionslogistiken behöver kompletteras för att både förenkla hanteringen på verkstadsgolvet och förbättra informationen kring produktionskostnader. PAS efterkalkylerar produktionen till verkliga kostnader ner på den enskilda operatörens lön. Allt utan merarbete men endast krav på tid -och närvarorapportering

Projektledning

projM har erfarenhet av projektledning och hantering av projektprocesser. Såväl tekniska projekt som organisatoriska av typ förändring av informationssystem och/ eller installation av nya affärssystem har vi stor erfarenhet av.

Vi använder och har utbildningsprogram för Microsoft MS-project, ett av de mest använda projekthanteringssystemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ServiceSuite

En modul för att hantera serviceorder och arbetet hos kunder. Här hanteras tider och produkter som med enkelt handgrepp direkt påföres fakturan via mobiltelefonen direkt hos kunden. Denna funktionen bygger på uppkoppling via Webb och därmed frihet att arbeta överalt där kontakt med internet kan ske

Enkel hantering av import av produkter från leverantörer och full kontroll av prissättning utifrån det egna behovet.

Integration med Mamut affärssystem ger tillgång till såväl personal  som order-information samt lagerstatus. .